Hooi op je vork

ambulante begeleiding sittard, begeleiding thuis, Sittard, Ambulante, Begeleiding, Ambulante Begeleiding, Ambulante Begeleiding Sittard, Begeleiding Individueel, NAH, PGB, Zorg in Natura, WMO, niet-aangeboren hersenletsel, gehandicapten, begeleiding NAH, begeleiding gehandicapten Sittard

LEVENSGEBIEDEN


Bij de begeleiding onderscheiden we een 12 tal levensgebieden:


- Uiterlijk

- Gezondheid

- Familie/ralaties

- Seksualiteit

- Werk

- Vrijetijdsbesteding

- Sociale contacten

- Woonomgeving en huishouden

- Financiën en administratie

- Toekomstzekerheid

- Onafhankelijkheid

- Zingeving


Deze levensgebieden vormen samen het hele spectrum van ons dagelijks leven.

Iedere hulpvraag of probleemstelling kan onder één van deze levensgebieden worden ondergebracht.

BEGELEIDINGSMODEL

HOOI OP JE VORK

Niet-aangeboren hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor degene die het overkomt en diens omgeving. Vaak is iemand blijvend aangewezen op hulp. Het begeleiden van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen?


Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hooi is een model voor het ondersteunen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.


Hooi op je vork is in 1999 ontstaan en is samen met mensen met een NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsectoren, maar ook door mantelzorgers thuis. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en begeleiders zijn zeer enthousiast over de werkwijze, zo blijkt ook uit onderzoek.


DE KRACHT VAN HOOI OP JE VORK

  • Streven naar maximale autonomie (regie)
  • Vroeger en nu zijn allebei belangrijk
  • NAH heeft gevolgen op alle levensterreinen (12 leefgebieden)
  • Het model is te gebruiken in elke levensfase
  • Ruimte voor ieders perspectief en beleving: de vraag achter de vraag
  • Uitgaan van wat er wèl is (motivatie)
  • Integraal te gebruiken door cliënten, naasten en professionals
  • Geeft vraaggericht werken in de praktijk vorm: stimuleert het gesprek
  • Te gebruiken in combinatie met andere methodieken.Meer informatie over 'Hooi' kunt u vinden op de website www.hooiopjevork.nl

Edisonstraat 8,

6132 GS Sittard

 Von Bylandstrasse 49,

 52538 Selfkant, Duitsland

(0031-) 06 - 405 777 99

CONTACT GEGEVENS

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJVAN DE WEBBEHEERDER


Wij hopen dat deze website u de informatie heeft geboden waarnaar u opzoek was.


Heeft u echter nog vragen, op- of aanmerkingen dan horen wij deze graag van u!

KvK- nummer: 67076971

IBAN: NL39 INGB 0007 4694 82

© Copyright. All Rights Reserved.